Pakalpojumi
{
Sunstar Group logo
Meemo logo
Sunstar Academy logo
Optiv logo
}

Meemo E-work safety nodrošina pilnu darba aizsardzības procesu pārvaldību Web bāzētā IT risinājumā, kas veidots pēc starptautiskās regulas prasībām.

Vienota darba aizsardzības procesu pārvaldība

Nodrošina vienotu un izsekojamu risku izvērtēšanas procesu no izvērtējuma veikšanas un preventīvo pasākumu noteikšanas.

 • Risku izvērtējumu
  Veiciet visaptverošo risku izvērtējumu, identificējot riskus, nosakot to sekas un izvirzot piemērotākos preventīvos pasākumus.
 • Preventīvie pasākumu plāni
  Nodrošina vienotu preventīvo pasākumu plāna uzdevumu izpildi, termiņu, statusu un atbildīgo izsekojamību.
 • Dokumentu versiju kontrole
  Nodrošina dokumentu versiju un izmaiņu izsekojamību pēc jebkādu izmaiņu veikšanas.
Darbinieku atbilstības monitorings

Iespēja sekot katra nodarbinātā darba aizsardzības atbilstības līmenim, izejot no obligāto uzdevumu izpildes statusiem un termiņiem.

Obligātās veselības pārbaudes (OVP)

Nodrošina automātisku OVP karšu izveidi, vienotu termiņu un veselības datu pārvaldību.

Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

Iespēja atbildīgajiem izsniegt un nodarbinātajiem apstiprināt lietošanā saņemtos aizsardzības līdzekļus

E-instruktāžu modulis
 • Ievadapmācībai darbā
  Iepazīstina jaunos darbiniekus ar saistošajiem darba aizsardzības dokumentiem, ļaujot viņiem droši integrēties organizācijā un jaunajās lomās.
 • Darba aizsardzībā
  Sniedz periodiskās darba aizsardzības apmācības, kas pielāgotas konkrētam amatam, informējot par iespējamiem riskiem un nepieciešamajām preventīvajām darbībām.
 • Ugunsdrošībā
  Sniedz periodiskās ugunsdrošības apmācības, iepazīstinot ar atbilstošās ēkas saistošo ugunsdrošības instrukciju.
Iekšējās e-apmācības (dažādam saturam)

Iespēja veidot jebkādu personalizēto apmācību saturu par drošības vai cita iekšējā procesa tēmu.

Rīkojumi

Nodrošina iespēju veidot jebkāda veida iekšējos rīkojumus nodarbinātajiem vai vadītājiem.

Risku ziņošana ar QR kodiem

Nodarbinātie vai apmeklētāji var ātri ziņot par bīstamām situācijām izmantojot darba vidē pieejamos QR kodus, nodrošinot ātru informācijas apriti un vienotu uzdevumu izsekojamību.

Drošības apgaitas (VFL)

Ļauj izvirzīt darba vides drošības apgaitu mērķus vadītajiem vai drošības speciālistiem un kontrolēt to izpildi.

Kvalifikācija

Vienots nodarbināto obligāto apmācību statusu un termiņu reģistrs.

Aprīkojums

Plāno un veic regulāras tehniskās vai drošības pārbaudes iekārtām.

Drošības datu lapas (DDL)

Nodrošina vienotu DDL reģistru atbildīgajiem un ērtu pieejamību nodarbinātajiem.

Vakcinācija

Nodarbināto vakcināciju statusu un termiņu pārvaldība.

API datu sinhronizācija

Integrācija ar citām IT sistēmām, lai nodrošinātu automatizētu datu apmaiņu.

Pielāgojumi sistēmas klasifikatori

Iespēja pielāgot sistēmas klasifikatorus savām vajadzībām.

Sistēmas un administratīvās funkcijas
 • Statistikas pārskats
  Vizuāls pārskats par galvenajiem darba aizsardzības rādītājiem, tai skaitā visas organizācijas vai katras nodaļas drošības atbilstības procentu.
 • Automātiski e-pastu pārskati
  Vadība un atbildīgie saņem regulārus darba aizsardzības pārskatus par galvenajiem darba aizsardzības rādītājiem.
 • Dokumentu reģistrs
  Reģistrējiet un kontrolējiet ar darba aizsardzības saistošo dokumentu statusus.
 • Uzdevumu pārvaldība
  Plānojiet un kontrolējiet ar darba aizsardzību saistošo uzdevumu izpildi.
 • Saskarsmes valodas maiņa
  LV | LT | EN | DE | RU

Darba vides ir ļoti atšķirīgas, tāpēc sazinies, lai noskaidrotu savu pakalpojumu apjomu!

Vai esat gatavi?arrow_forwardParunāsim(Mēs esam gatavi!)