MEEMO E-WORK SAFETY IZSTĀDĒ RIGA COMM
2020-09-22

Izstādē “RIGA COMM 2020” varēs iepazīt mūsdienīgu veidu, kā pārvaldīt visus ar darba aizsardzību saistītos procesus uzņēmumā. Neatkarīgi no uzņēmuma nozares vai lieluma iepazīstiet, kā ar centrāla un mobila risinājuma palīdzību varat nodrošināt darbinieku drošības prasību ievērošanu darbā un samazināt administratīvā darba apjomu! 

Jauna pieeja apmācībām – izstādē “Meemo” demonstrēs, kā ar sistēmas palīdzību var veidot individuālas, darbinieka amatam atbilstošas instruktāžas ar testa un interaktīvo elementu palīdzību. Otrkārt,  uzņēmums izskaidros, kā uzņēmums var daudz vieglāk un precīzāk pierādīt kontrolējošajam iestādēm savas kā darba devēja veiktās darbības viegli izsekojamā veidā. 

Jauna pieeja dokumentu administrēšanai – darba aizsardzībā ik gadu ir nepieciešams izstrādāt virkni dokumentu. Izstādē tiks demonstrēti izplatītākie dokumentu izstrādes un administrēšanas piemēri – kā ar sistēmas palīdzību atkārtojošās darbības tiek automatizētas, samazinot gan cilvēciskās kļūdas iespējamību, gan patērēto laiku administratīvo prasību izpildē. 

Vairāk informācijas:

https://meemo.tech/e-work-safety