E-WORK SAFETY
E work safety

DIGITALIZĒTA DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

Mobilitāte - pieeja dokumentiem 24/7 un arī ārpus biroja telpām.

Dokumentu - risku novērtējumu, instrukciju, pasākuma plānu u.c. aplūkošana, drukāšana, apstiprināšana un komentēšana.

Administrēšana - Vienkārši un efektīvi iespēja ievadīt darbinieku datus, sekot aktuālajam grafikam.

E-apmācības - Interaktīvas instruktāžas.

ZERO WASTE - Esam saudzīgi pret vidi!