E-WORK SAFETY

PĀRVALDI UZŅĒMUMA DARBA AIZSARDZĪBAS PROCESUS VIENĀ SISTĒMĀ

Redzot darba aizsardzības prasību nodrošināšanas izaicinājumus no mūsu pašu uzņēmumu darbības šajā jomā, esam kopīgi radījuši Latvijā pirmo visaptverošo IT risinājumu darba aizsardzības procesu digitalizācijai. Šī risinājuma galvenā mērķauditorija ir lielie un vidējie uzņēmumi. Tieši šo uzņēmumu lielais darbinieku skaits un atšķirīgais amatu klāsts, ir galvenais iemesls, kāpēc ir grūti vienoti un kvalitatīvi pārvaldīt darba aizsardzības procesus.

Ar Meemo E-work safety, Jūs varat būtiski samazināt patērēto laiku šo jautājumu risināšanai, pateicoties daudzu atkārtojošu uzdevumu automatizācijai. Papildus tam, Jūs varat būtiski samazināt dažādu cilvēcisko kļūdu ietekmi, jo sistēma laicīgi atgādina par svarīgāko darbu termiņiem. Jūs varat arī nodrošināt visiem saviem darbiniekiem alternatīvu veidu kā veikt ikgadējās instruktāžas attālinātā un interaktīvā veidā.

Sistēma ir Web bāzēta, tai viegli var piekļūt visi uzņēmuma darbinieki no saviem datoriem un viedierīcēm. Tā ir arī GDRP prasībām atbilstoša un droša. E-work safety var ieviest dažāda lieluma un nozares uzņēmumos, to viegli pielāgojot jau esošajiem procesiem un personālvadības programmām. Sistēmu jau lieto vairāk kā 60,000 lietotāju dažādu nozaru uzņēmumos.

E work safety

DIGITALIZĒTA DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

Dokumentu izveide, rediģēšana un glabāšana.

Automatizēta OVP karšu, IAL sarakstu un instruktāžu lapu izveide.

Personalizētu e-instruktāžu un testu izveide.

Darbību izsekojamība un kalendāra atgādinājumi

Administratīvā sloga būtiska samazināšana.

Video
Meemo video