Sunstar group 1
E-WORK SAFETY ir pieejams, izmantojot darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus. Par elektroniskas darba aizsardzības sistēmas ieviešanas un izmantošanas izmaksām, lūdzam sazināties ar SIA Sunstar Group.
Moduļi
ClientsKlienti / StruktūrasIalIndividuālie aizsardzības līdzekļi
NdvudvDarba vides novērtējumiDescriptionNormatīvie akti
Work plansDarba vides iekšējās uzraudzības plāniMedkitOVP saraksti
ShieldPasākumu plāniOvp cardsOVP kartes
Instruction listsInstrukciju sarakstiBriefing logsInstruktāžu žurnāli
RiskRisku izvērtējumiSettingsUzstādījumi
TemplateŠabloniTestsElektroniskās apmācības