Group
Nemaksā par katru lietotāju. Viena noteikta ikmēneša maksa.
FREESTANDARDPREMIUM
Cena *0 € / mēn.49 € / mēn.79 € / mēn.
Datu krātuve **1 GB50 GB100 GB
Ieviešanas cena no0 €149 €349 €
PiesakiesIzmēģini bez maksasIzmēģini bez maksas
FREESTANDARDPREMIUM
ClientsKlienti
CalendarKalendārs
SettingsUzstādījumi
ActivitiesAktivitātes
ContactsKontakti
CommentsKomentāri
AttachmentsFaili
ReportsAtskaites
WorkflowWORKFLOW
SearchĀtrais meklētājs
RolesLomas
HistoryDarbību vēsture
NotificationsPaziņojumi
TagsIezīmes
ProjectsProjekti
ProductsProdukti
PostsAktualitātes
DocumentPiedāvājumi
InvoicesRēķini
AgreementsLīgumi
ClassifiersKlasifikatori
Mobile appMobilā aplikācija
Auto invoicesAutomātiskie rēķini
Google calendarGoogle Calendar
*Bez papildus maksas: FREE - līdz 3 lietotājiem; STANDARD - līdz 25 lietotājiem; PREMIUM - līdz 50 lietotājiem. Maksā netiek iekļauta datu migrācija
**Papildus par katriem nākamajiem 10 GB - 12 €/mēn. 1 GB ir aptuveni 3130 faili (MS Word, Excel, PowerPoint un PDF dokumenti). Vidējais viena dokumenta lielums ir 321 kB.